C E N Í K

Platný od 23.7.2019

VYKUPOVANÉ SUROVINY

Kč / Kg

  • časopisy , noviny ,letáky

1,60

  • vlnitá lepenka (karton)

0

  • TVRDOKOV  / plátky, destičky, vrtáky

360

PODPORUJEME: