C E N Í K

Platný od 10.2.2019

VYKUPOVANÉ SUROVINY

Kč / Kg

  • časopisy , noviny ,letáky

2,10

  • vlnitá lepenka (karton)

0

  • TVRDOKOV  / plátky, destičky, vrtáky

340

PODPORUJEME: