Karton (vlnitá lepenka)

svážíme od firem

po uzavření smlouvy

Smlouva o poskytnutí služeb při nakládání s odpady

Předmětem této smlouvy je zajišťovat pro objednavatele (původce odpadu) ,

 svoz odpadu kat. číslo 150101 (papírové a lepenkové obaly) 

 v souladu příslušnými ustanoveními zák. č.185/2001 Sb. (zákon o odpadech).

PODPORUJEME:

C E N Í K

Platný od  1. 2. 2020

Knihy v suchém stavu

do 100 Kg ..... 3 Kč/kg

nad 100 Kg ..... 4 Kč/kg

časopisy , noviny , letáky

do 100 Kg ..... 0,50 Kč/kg

nad 100 Kg ... 0,80 Kč/kg  

TVRDOKOV :  plátky, destičky, vrtáky

do 100 Kg ..... 310 Kč/kg

nad 100 Kg ..... 320 Kč/kg

Karton (vlnitá lepenka)

svážíme od firem

po uzavření smlouvy

Vrtáky HSS   12 Kč/kg

RADECO nože 

20 Kč/kg


Frézy HSS  monolit  12 Kč/kg 

Frézy stopkové HSS

12 Kč/kg

Pily HSS  monolit  30 Kč/kg