Smlouva o poskytnutí služeb při nakládání s odpady

Předmětem této smlouvy je zajišťovat pro objednavatele

(původce odpadu),

odebrání odpadu kat. číslo 150101 (papírové a lepenkové obaly)

v souladu příslušnými ustanoveními zák. č.541/2020 Sb. (zákon o odpadech).

Výkup od firem a živnostníků po uzavření smlouvy.

CSS Template