Karton (vlnitá lepenka)

svážíme od firem

po uzavření smlouvy

Smlouva o poskytnutí služeb při nakládání s odpady

Předmětem této smlouvy je zajišťovat pro objednavatele (původce odpadu) ,

 svoz odpadu kat. číslo 150101 (papírové a lepenkové obaly) 

 v souladu příslušnými ustanoveními zák. č.185/2001 Sb. (zákon o odpadech).

PODPORUJEME:

CSS Template