Bootstrap Example

Karton (vlnitá lepenka)

svážíme od firem,

po uzavření smlouvy

Smlouva o poskytnutí služeb při nakládání s odpady

Předmětem této smlouvy je zajišťovat pro objednavatele (původce odpadu),

svoz odpadu kat. číslo 150101

(papírové a lepenkové obaly)

v souladu příslušnými ustanoveními zák. č.185/2001 Sb. (zákon o odpadech).

Image
CSS Template