Smlouva o poskytnutí služeb při nakládání s odpady

Předmětem této smlouvy je zajišťovat pro objednavatele

(původce odpadu),

odebrání odpadu

v souladu příslušnými ustanoveními zák. č.541/2020 Sb. (zákon o odpadech).

Dle zákona o odpadech č.541/2020 Sb. , je možný výkup od firem a živnostníků , až po uzavření smlouvy.

 kat. číslo 150101 (papírové a lepenkové obaly) / Karton / Do 31.7. 2023 - Nebereme

CSS Template